Fullmektig får tilgang til Min side

Nå kan Min side også brukes av personer som har fullmakt på vegne av noen som ønsker å søke erstatning.

Print Bokmål | Nynorsk | 28. June 2023

Nå kan personer med fullmakt på vegne av noen som søker erstatning, bruke Min side. Portalen kan brukes til å blant annet få oversikt over sakens dokumenter og status, og å kommunisere med oss. Tilgangen vil gjøre det raskere og enklere for deg som fullmektig, men også for oss i saksbehandlingen.

For å være fullmektig i en sak, må du først ha sendt inn en gyldig fullmakt til oss. Du logger deg inn på Min side med egen BankID.

Mer om fullmakt og fullmaktskjema

I forbindelse med endringen vil alle avsluttede saker forsvinne fra Min side 90 dager etter at saken ble avsluttet. Dette er uavhengig av om saken ble avslått eller det ble gjort en endelig utbetaling. Hvis man ønsker å få tilgang til saken igjen, kan man ta kontakt med oss.

Jobber med å utvide tjenesten

Vi jobber videre med å utvide tilbudet, slik at enda flere kan ta i bruk Min side fremover. I dag kan skadelidte selv, advokater og personer med fullmakt bruke Min side. Det vil si at hvis du er etterlatt, forelder eller verge, kan du dessverre ikke bruke Min side enda.

Mer informasjon om Min side