Ny selvbetjeningsportal for privat helsetjeneste

Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste er åpen, og du kan nå logge deg inn.

Print Bokmål | Nynorsk | 4. March 2024

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, har en lovfestet plikt til å registrere opplysninger om virksomheten og betale inn tilskudd til NPE. Ordningen i NPE fungerer som en profesjonsforsikring for privat helsetjeneste. Målet er å sikre at pasienter som har fått en skade etter feilbehandling, får den erstatningen de har krav på.

Nytt i 2024

Det som er nytt med registreringen fra år 2024 er at du nå skal oppgi helsepersonellnummer og stillingsprosent. Virksomhetene vi få en bedre oversikt over sitt helsepersonell og at de mottar riktig fakturert tilskudd. De kan laste ned faktura og se på avtalen sin.

Du finner også lenke til innlogging på forsiden av npe.no.

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp til eller har spørsmål om registreringen.