Rekordhøye utbetalinger etter pasientskader

Flere og flere søker erstatning for pasientskader. Det samlede beløpet som utbetales er også rekordhøyt, viser en ny oversikt fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Print Bokmål | Nynorsk | 3. July 2023

I første halvår i år har mer enn 4000 personer søkt om erstatning for svikt i helsetjenesten. Det er 15 prosent flere enn i samme periode i fjor. De fleste kravene kommer fra pasienter som har fått skader i muskler eller skjelett, tenner, bivirkning etter vaksine, kreft og innen psykiatri.

- Vi har sett en utvikling over en del år at flere søker og får erstatning. Det viser at ordningen er viktig og fungerer, sier Kristin Cordt-Hansen, som er direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Direktør Kristin Cordt-Hansen

Kristin Cordt-Hansen.

Erstatning for tannskader

Den største økningen – på 40 prosent – er krav fra pasienter som har fått skader etter besøk hos tannlegen. Typiske eksempler er ufullstendig rotfylling, dårlig krone- eller brotilpasning eller mangelfull oppfølging gjennom flere år. Noen ganger er det ikke en god grunn for behandlingen, blant annet når tannlegen trekker tenner uten at det var nødvendig.

Du kan lese mer om erstatning for tannskader og anonymiserte saker her.         

Bivirkninger av koronavaksinen

Pandemien preger fortsatt oversikten over hva folk søker erstatning for. Det har vært en økning på 14 prosent i tallet på krav for bivirkninger av koronavaksinen. Den vanligste bivirkningen er menstruasjonsforstyrrelser.

Uvanlig høye utbetalinger

Antall personer som får erstatning for svikt i helsetjenesten er omtrent det samme som i første halvår i fjor.  Men samlet beløp som er utbetalt for sakene er så langt i år på 771 millioner. I første halvår i fjor var tallet 590 millioner kroner. Det er en økning på hele 31 prosent. Forklaringen er blant annet at 1. oktober 2022 trådte det i kraft en forskrift om kapitaliseringsrenten som gjør at erstatningssummene blir høyere.

Les mer om kapitaliseringsrenten her (ekstern lenke til regjeringen.no)

I tillegg har noen få erstatningssøkere mottatt høye utbetalinger. Det er to saker som gjelder hjerneskade hos barn, som følge av svikt i diagnostikk og oppfølging. En helt spesiell sak gjelder fødselsskade på et barn. Der ble det utbetalt 66 millioner i erstatning, på grunn av utgifter til omsorgstjenester for barnet. Familien valgte å bosette seg i USA kort tid etter fødselen og det rekordhøye beløpet er fastsatt ut fra forholdene der.

Her kan du lese en kort oppsummering av hvorfor beløpet blir så høyt i denne unike saken (ekstern lenke til rett24.no).

Sju av ti får nei

Til tross for at stadig flere mener at de har blitt feilbehandlet, får fortsatt sju av ti nei på krav om erstatning. Flertallet av avslagene kommer av at pasienten har fått riktig behandling, selv om de sitter igjen med smerter og plager etterpå. En del behandling har komplikasjoner som ikke var til å unngå.  Det er bare skader som skyldes feilbehandling som gir rett til erstatning. I en del saker er det også sånn at pasientens plager ofte skyldes sykdommen i seg selv, ikke behandlingen de har fått.

-Dette må vi bli flinkere til å informere om, både til helsepersonell og til pasientene. Vi ønsker å bruke mer tid på pasientene som får erstatning. Dermed slipper mange å gå gjennom en lang søknadsprosess hos oss som ender med skuffelse, sier Kristin Cordt-Hansen.

Les mer om hva som skal til for å få erstatning.

Her finner du statistikk over mottatte saker, utbetalinger, vedtak, årsak til svikt i behandling m.m.

Pressekontakt

Nøkkeltall for 1. halvår 2023

  • Mottatte saker: 4000 (økning på 15 prosent)
  • Utbetalte beløp: 771 millioner (økning på 31 prosent)
  • Antall saker behandlet: økning på 18 prosent
  • Medhold: 28 prosent (nedgang fra 29 prosent)

Saksbehandlingstid

  • Vedtak avslag: ned fra 196 til 190 dager i gjennomsnitt
  • Vedtak medhold og utbetaling: ned fra 420 til 367 dager i gjennomsnitt