Rekordmange med psykiske lidelser søker erstatning. For mange ender det med avslag.

I 2018 behandlet Norsk pasientskadeerstatning 239 slike søknader. I fjor var tallet oppe i 371. Det betyr en søknad hver dag fra mennesker med blant annet ADHD, depresjon eller andre psykiske lidelser.

Print Bokmål | Nynorsk | 11. October 2023

Mange får avslag på søknaden.

- Jeg forstår at mennesker som mener at de har blitt feilbehandlet i psykisk helsevern reagerer på at vi sier nei. Vi må være åpne om hvorfor mennesker som har det vondt likevel ikke fyller kriteriene for erstatning.

Det sier Kristin Cordt-Hansen, direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Mange avslag

Omtrent seks av sju av erstatningssøkerne med psykiske lidelser får avslag på kravet sitt. Nå ønsker NPE å gi bedre informasjon om erstatningsordningen, slik at flere blir klar over hva som skal til for å nå fram.

- Sjekk først på våre nettsider om du kan ha rett til erstatning etter svikt i helsetjenesten. Da kan du unngå skuffelsen senere dersom det ender med nei fra oss, anbefaler Cordt-Hansen.

Mange unge med psykiske lidelser ønsker erstatning fordi de mener de enten fikk sen eller feil diagnose, eller at oppfølgingen av dem var for dårlig. Gjennomsnittsalderen på skadetidspunktet har de siste fem årene gått ned fra 33 til 28 år. Det er særlig mange flere unge med ADHD enn før som søker, og som trekker snittalderen nedover.

- En tilleggsbelastning

Mental Helse Ungdom jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Generalsekretær Adrian Lorentsson påpeker at psykiske helseplager har blitt et stort samfunnsproblem som ikke minst rammer barn og unge.

- Et nei fra NPE kan være en tilleggsbelastning for mange som er i en sårbar situasjon. Dessverre er det ikke alle feil i helsevesenet som utløser rett til erstatning, så det kan være lurt å undersøke hva en kan få erstatning for før en søker, sier Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

Hva som skal til

For at du skal få erstatning, må flere forutsetninger være oppfylt:

  • Du må ha fått en skade av behandlingen
  • Skaden må skyldes svikt i behandlingen
  • Skaden må ha ført til økonomisk tap
  • Skaden må ikke være for gammel

Mer informasjon: Hva skal til for å få erstatning for en pasientskade?

NPE-direktøren understreker at alle som mener de har blitt feilbehandlet kan søke erstatning, men at det er nyttig å sette seg inn i vilkårene før søknaden sendes.

- Alle skal være trygge på at de får erstatning dersom de har krav på det, sier Kristin Cordt-Hansen.

Tallene

  • Antall erstatningskrav innen psykisk helse har på fem år økt med 76 prosent (fra 400 i 2018 til 700 i 2022).
  • Antall erstatningssaker som er ferdigbehandlet har på fem år økt med 55 prosent (fra 239 i 2018 til 371 i 2022).

Statistikk over de tre vanligste diagnosene innen psykisk helsevern 2018-2022 (pdf)

Kontakt oss

Pressekontakt i NPE