Tre kvinner om bivirkningene de fikk erstatning for

Krav om erstatning for bivirkninger etter å ha tatt koronavaksine er mer enn fordoblet fra 2021 til 2022. – Jeg hadde kraftige menstruasjonsblødninger i ett år, sier Ida Austgulen. Hun er en av 159 kvinner som har søkt om erstatning for menstruasjonsforstyrrelser.

Print Bokmål | Nynorsk | 25. January 2023

Plager med menstruasjonsforstyrrelser fikk spesielt mye oppmerksomhet på slutten av fjoråret. Det førte til en strøm av erstatningskrav til Norsk pasientskadeerstatning. Kvinner har fortalt om kraftige menstruasjonsblødninger som varte i flere måneder.

«Plaster på såret»

Ida Austgulen (32) fra Askøy er en av dem som har fått erstatning, etter kraftige menstruasjonsforstyrrelser. Hun fikk dekket 2500 kroner i utgifter til blant annet legebesøk og tamponger.

– Å bli tilkjent erstatning oppleves som et plaster på såret for det som har vært en fysisk og psykisk belastende periode for både meg og familien. sier Austgulen, som ble tobarnsmor kort tid før første dose med koronavaksine.

Hun understreker at det viktigste for henne var å bli trodd, å få en bekreftelse på at det hun har opplevd er reelt, og at et eventuelt høyt erstatningsbeløp ikke var motivasjonen hennes for å søke.

I alt 693 personer søkte om erstatning i 2022 etter å ha tatt koronavaksinen. Det er en økning på 133 prosent fra året før. I forhold til hvor mange som har tatt vaksinen i Norge, er likevel antall erstatningskrav som følge av bivirkninger lave. De vanligste plagene som har gitt rett til erstatning er betennelse i hjerteposen, hudutslett, blodpropp og menstruasjonsforstyrrelser.

«Ventetiden kjentes lang»

Margareth Bårtvedt (47) fra Bergen forteller at hun hadde kraftige blødninger i sju måneder, og ble til slutt operert på grunn av dette.

- Det var veldig greit å søke og jeg snakket med saksbehandleren underveis. Søknadsprosessen gikk fint, selv om det tok lang tid. Det var mye informasjon som måtte innhentes, for å sikre at søknaden ble avgjort på riktig grunnlag, forteller Bårtvedt, som fikk dekket det tapet hun hadde; 8000 kroner.

«Ikke flaut å snakke om!»

Norsk pasientskadeerstatning tilkjente Veronica Nyland (30) fra Drammen 32 000 i erstatning for menstruasjonsforstyrrelser. Hun beskriver smertefulle blødninger i 15 måneder uten pause, og mener at det er viktig med mer åpenhet om slike bivirkninger. 

– Når det går utover kroppen, så går det også ut over psyken. Det skal ikke være flaut å snakke om menstruasjon; de fleste kvinner har jo det, sier Nyland.

Så langt er Nyland den som har fått høyest erstatning for slike bivirkninger. De andre utbetalingene er på mellom 500 og 8000 kroner, og går blant annet til å dekning av utgifter til legebesøk, bind og tamponger.

Erstatningskrav nummer 1000

Norsk pasientskadeerstatning har nå mottatt erstatningskrav nummer 1000 for bivirkninger av koronavaksinen. Det omfatter både menstruasjonsblødninger og mange andre bivirkninger.  Litt under halvparten av søknadene er så langt behandlet.  73 prosent har fått avslag og 27 prosent medhold.

Erstatningssøkerne får ofte nei fordi de enten ikke har hatt økonomiske tap som følge bivirkningene, eller at det viste seg at plagene ikke skyldtes vaksinen, men noe helt annet.  Utbetalingene varierer fra noen hundrelapper til over en million kroner.

Kontakt:

Les mer om: