Over en milliard i erstatning til pasienter

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte over 1,1 milliarder kroner i fjor til pasienter, etter at noe hadde gått galt i behandlingen.

Print Bokmål | Nynorsk | 25. January 2023

Det er spesielt innen to typer pasienter som topper NPEs erstatningsliste i 2022:

  • Personer med svulst og kreft fikk i alt nesten 242 millioner kroner, opp sju prosent fra året før.
  • Personer innen ortopedi fikk over 217 millioner kroner, ned en prosent fra året før.

Deretter følger nevrologi (84 millioner) og fødselsskader (72 millioner) på erstatningslista.

Flere krever erstatning når de kjenner til sine rettigheter

– Vi har gått fra rekord til rekord på utbetalinger de siste årene, i takt med at stadig flere søker om erstatning, sier Anne-Mette Gulaker, konstituert direktør i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Denne tendensen betyr ikke at helsepersonell begår flere feil enn før, men at flere i samfunnet blir klar over at de kan ha krav på erstatning.

– Dette viser at pasientordningen fungerer etter hensikten, men vi kan aldri informere nok om slike pasientrettigheter, sier Gulaker.

Fungerende direktør Anne-Mette Gulaker.

Konstituert direktør i Norsk pasientskadeerstatning Anne-Mette Gulaker.

Koronavaksine: Nesten dobling i erstatningskrav

Kreftsykdommer fører altså samlet sett til de største utbetalingene fra NPE. Det er fordi at når diagnosen eller behandlingen kommer for sent, kan det ha store helsemessige og økonomiske konsekvenser for dem som rammes.

Men målt i antall personer som søker erstatning, er det et helt andre medisinske områder som topper statistikken for 2022.

  • 1572 personer søkte om erstatning innen ortopedi, opp seks prosent fra året før.
  • 810 personer søkte om erstatning etter å ha fått vaksine, opp 82 prosent fra året før.

Les mer: Falt på isen og fikk erstatning.

Deretter følger psykiatri (710 erstatningskrav) og tannbehandling (682 erstatningskrav).

En nesten dobling av tallet på personer som ber om erstatning etter å ha fått sprøyten med vaksine har sammenheng med at nesten alle i Norge har tatt koronavaksine og at noen har fått kraftige bivirkninger. 

De vanligste bivirkningene som førte til erstatning fra NPE i 2022

  • Betennelse på hjerteposen
  • Hudutslett
  • Blodpropp
  • Menstruasjonsforstyrrelser

Plager med menstruasjonsforstyrrelser fikk spesielt mye oppmerksomhet på slutten av fjoråret. Det førte til en strøm av erstatningskrav til Norsk pasientskadeerstatning. Kvinner har fortalt om kraftige menstruasjonsblødninger som vart i opptil ett år.

Økningen i erstatningskrav etter koronavaksinering bidro til at NPE nådde en ny topp i antall erstatningskrav totalt i 2022: I alt søkte 7069 personer om erstatning, og det var 529 flere enn året før (opp åtte prosent).

Ventetiden fra du søker til erstatningen utbetales fortsetter å gå ned, fra i overkant av 23 måneder i 2018, til i underkant av 14 måneder i 2022.

 – Pasienter som rammes av feil begått i helsetjenestene forteller at det er en ekstra belastning å i tillegg måtte vente lenge på svar fra oss. Jeg er glad for at vi får ned saksbehandlingstiden, men vi er på langt nær i mål, sier Gulaker.

Medhold og avslag

Hvert år får rundt en tredel av erstatningssøkerne ja og to tredeler får nei fra NPE. De fleste får avslag fordi det ikke er sannsynlig at de skadene eller plagene de har skyldes feilbehandling. Hovedkriteriet for å få erstatning er at pasientskaden skyldes feilbehandling.

Mange som har søkt om erstatning for ubehag de har kjent på etter å ha tatt koronavaksine har fått nei. Så langt har 95 fått medhold og 283 fått avslag.

- Vi må skuffe mange som krever erstatning fordi bivirkningene har vært for kortvarige, de har ikke tapt noe økonomisk på det eller at plagene ikke skyldes vaksinen de tok, sier Anne-Mette Gulaker i NPE.

Kontakt:

I år er det 35 år siden pasientskadeordningen ble innført: Den unike norske pasientskadeordningen fyller 35 år.