TV 2 brøt god presseskikk

TV2 ble felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for graverende feil i dekning av NPE-sak.

Print Bokmål | Nynorsk | 29. September 2023

TV 2 publiserte i april 2023 en nettartikkel og TV-reportasje om en 37 år gammel mann som krevde erstatning for manglende oppfølging og behandling av hans ADHD-diagnose.

NPE mener saken ble framstilt uriktig i både nettartikkelen og tv-reportasjen, og at TV 2 utelot relevante opplysninger de hadde mottatt. Vi har kontaktet TV 2 om det vi mener er feil, og de har i ettertid gjort tiltak for å rette feilene. Vi mener imidlertid at feilene var så alvorlige at vi klaget saken inn for PFU.

I møte 27.09.23 konkluderte PFU slik:

«Graverende feil
PFU merker seg at TV 2 erkjenner at redaksjonen ikke ga et korrekt bilde av saken. Redaksjonen rettet og beklaget i rimelig tid etter at klager tok kontakt, både i nettartikkelen og i TV-reportasjen, jf. VVP 4.13. I dette tilfellet var feilene imidlertid så graverende at PFU konkluderer med at rettelsene ikke veier opp for det opprinnelig overtrampet. TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.»

Les om klagen og hele uttalelsen fra PFU her.