TV 2 braut god presseskikk

TV2 blei felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for graverande feil i dekning av NPE-sak.

Skriv ut Bokmål | English | 30. oktober 2023

TV 2 publiserte i april 2023 ein nettartikkel og TV-reportasje om ein 37 år gamal mann som kravde erstatning for manglande oppfølging og behandling av ADHD-diagnosen hans.

NPE meiner saka blei urett framstilt i både nettartikkelen og tv-reportasjen, og at TV 2 utelet relevante opplysingar dei hadde teke imot. Vi har kontakta TV 2 om det vi meiner er feil, og dei har i ettertid gjort tiltak for å rette feila. Vi meiner likevel at feila var så alvorlege at vi klaga saka inn for PFU.

I møte 27.09.23 konkluderte PFU slik:

Graverende feil 
PFU merker seg at TV 2 erkjenner at redaksjonen ikke ga et korrekt bilde av saken. Redaksjonen rettet og beklaget i rimelig tid etter at klager tok kontakt, både i nettartikkelen og i TV-reportasjen, jf. VVP 4.13. I dette tilfellet var feilene imidlertid så graverende at PFU konkluderer med at rettelsene ikke veier opp for det opprinnelig overtrampet. TV 2 har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 3.2.»

Les om klaga og heile uttalen frå PFU her.