Statistikkhenvendelser

Print Bokmål | Nynorsk | 9. January 2018

Ønsker du annen type statistikk enn den vi har lagt ut, eller har spørsmål til statistikken som er publisert, hjelper vi deg gjerne.

Trenger du statistikk på pasientskader til foredrag, artikler eller liknende? I så fall kan du ha nytte av statistikk fra NPEs database.

Statistikkhenvendelser

Send en e-post til statistikk@npe.no, så hjelper vi deg så fort vi kan.