Statistikk og temaartikler

Her finner du statistikk til helsepersonell, forskere, helsemyndigheter og andre som arbeider med forebygging av pasientskader.

Statistikkportal

I statistikkportalen kan du finne statistikk som viser antall mottatte saker, vedtak, årsak til vedtak og årsak til svikt og erstatningsutbetalinger. Du kan selv filtrere statistikken med de filtrene som er tilgjengelige. Statistikken blir oppdate...

Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.