Rapporter

Her finner du våre rapporter innen tema pasientsikkerhet.

Helsepersonell varslet om fire av ti feilbehandlinger på sykehus

19. April 2023

Sykehuspersonell lot være å melde ifra om 61 prosent av feilbehandlinger i saker som førte til at pasienten fikk erstatning. Det viser en ny NPE-undersøkelse om avvik og pasientsikkerhet på sykehusene.

Rapport: Samsvar mellom pasientskadesaker og saker meldt i avvikssystemer på sykehus 2018-2021

20. April 2023

NPE har gått gjennom sakene til 1216 sykehuspasienter som fikk erstatning for svikt i behandlingen i perioden 2018-2021. Vi spurte sykehusene om de hadde registrert disse sakene i sine avvikssystemer. Svaret var at helsepersonellet hadde meldt fra...

33 prosent av NPE-saker blir funnet igjen i sykehusenes meldesystemer

22. October 2019

En undersøkelse gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funnet igjen i meldesystemene på sykehusene.

Undersøkelse av samsvar mellom NPE-saker og saker i sykehusenes meldesystemer

22. October 2019

Vi har i samarbeid med en rekke helseforetak undersøkt hvor stort samsvar det er mellom saker der pasienten har fått erstatning som følge av svikt i behandlingen hos NPE og saker som er meldt i avvikssystemene på sykehusene.