Undersøkelse av samsvar mellom NPE-saker og saker i sykehusenes meldesystemer

Vi har i samarbeid med en rekke helseforetak undersøkt hvor stort samsvar det er mellom saker der pasienten har fått erstatning som følge av svikt i behandlingen hos NPE og saker som er meldt i avvikssystemene på sykehusene. 

Print Bokmål | Nynorsk | 24. January 2020

Hensikten med kartleggingen er å finne ut om skader som har fått medhold i NPE på grunn av svikt i behandlingen, finnes som registrerte avvik i de lokale meldingssystemene. Vi har også sett på om det eventuelt er noen tendenser når det gjelder rapportering av avvik lokalt innen forskjellige fagområder/skadetyper. 

En digital versjon av rapporten kan du lese på lenken under. Du finner også en pdf-versjon du kan laste ned under "Bakgrunn og framgangsmåte".