Helsepersonell varslet om fire av ti feilbehandlinger på sykehus

Sykehuspersonell lot være å melde ifra om 61 prosent av feilbehandlinger i saker som førte til at pasienten fikk erstatning. Det viser en ny NPE-undersøkelse om avvik og pasientsikkerhet på sykehusene.

Print Bokmål | Nynorsk | 20. April 2023

– Undersøkelsen er med på å sette søkelys på meldekultur og åpenhet om pasientskader. Det er helt avgjørende for at vi sammen skal lykkes med å redusere feilbehandlinger, sier direktør Kristin Cordt-Hansen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Best resultat i Vestre Viken

I en ny undersøkelse har NPE gått igjennom 1216 uønskede hendelser som førte til at pasientene fikk erstatning for feilbehandling. Vi spurte sykehusene om de hadde registrert disse sakene i sine avvikssystemer. Svaret var at helsepersonellet hadde meldt fra om kun 39 prosent av episodene der pasienter var feilbehandlet.

Sørlandet sykehus kommer godt ut i undersøkelsen, der sykepleiere og leger meldte ifra om 54 prosent av feilbehandlingene. Vestre Viken har det mest positive resultatet, der 75 prosent av feilbehandlingene ble registrert. De andre sykehusene havner under 50 prosent.

- Vi jobber kontinuerlig for at det skal være trygt å si fra om uønskede hendelser som rammer pasienter. Det har ført til en god meldekultur, som vi må jobbe med kontinuerlig fordi den er sårbar, sier Anita Schjøth, spesialrådgiver ved helseforetaket Vestre Viken.

Les: Resultatene fra hvert enkelt sykehus i undersøkelsen (pdf-dokument)

En av åtte pasienter blir feilbehandlet

I 2021 er det estimert at det oppsto minst én pasientskade i 12,8 prosent av sykehusoppholdene ved somatiske sykehus i Norge. De vanligste skadetypene for sykehuspasienter oppstår i forbindelse med medikamenter og ulike infeksjoner. Andre vanlige skader har oppstått i forbindelse med kirurgi.

Hensikten med NPE-undersøkelsen er å se på hvor mange pasientskader som blir meldt, slik at det kan oppnås lokale forbedringer og dermed redusere pasientskader.

Et eksempel er kvinnen som ble innlagt med store smerter i magen, og som døde på sykehuset samme kveld av at hovedpulsåren sprakk. Det ble ikke foretatt CT-undersøkelse, noe som ville ha avdekket den kritiske tilstanden. Svikten i diagnosen førte til at vi gav de pårørende erstatning. Dessverre ble ikke feilbehandlingen registrert som såkalt avvik eller uønsket hendelse på sykehuset.

– God meldekultur redder liv

-Feil kan føre til at voksne og barn får forlenget sykehusopphold og i verste fall får varige men eller dør på grunn av skaden. Det er ikke vanskelig forstå den fysiske og psykiske belastningen det er å ha blitt feilbehandlet. God meldekultur bidrar til bedre pasientsikkerhet og kan redde liv, sier Cordt-Hansen i NPE.

Det oppløftende i undersøkelse er at sykehusenes registrering av feilbehandling, som har ført til erstatning til pasienten, har økt med seks prosentpoeng fra en tilsvarende undersøkelse for fem år siden.

- Likevel må det være vekker at nesten to av tre saker fortsatt ikke meldes inn som feilbehandling, Hvis få pasientskader blir meldt, blir det også vanskelig å oppnå forbedringer på sykehusene, og dermed redusere pasientskader sier Ida Bukholm. Hun er fagsjef for pasientsikkerhet i NPE.

Les: NPEs arbeid med pasientsikkerhet

Pressekontakt i NPE