Temaartikler

Her finner du korte informasjonsartikler om statistikk fra NPE.

Erstatningssaker – prostatakreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 61 saker som gjelder prostatakreft? De fleste sakene gjelder diagnostisering. Det er utbetalt 62 millioner kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år da skaden skjedde.

Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millioner kroner i erstatning.

Erstatningssaker – forsinket diagnostikk av brystkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi de fikk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millioner kroner til erstatningssøkerne eller etterlatte.

Faktaark: leiringsskader

Faktaark over vedtak om leiringsskader i perioden 2012-2021. Leiringsskader er skader etter feil liggestilling under operasjoner.

Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 147 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 50 medholdssaker.

Erstatningssaker - selvmord og selvmordsforsøk

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 217 erstatningskrav som omhandler selvmord eller selvmordsforsøk?

Erstatningssaker - fedmekirurgi

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 107 saker som gjelder operasjoner for fedme?

Erstatningssaker - hjernesvulster

Verdens hjernesvulstdag markeres 8. juni. Visste du at NPE har gitt medhold til 45 erstatningssøkere med ondartet eller godartet hjernesvulst de siste fem årene?

Erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE de siste fem årene har utbetalt 50 millioner kroner i erstatning etter forsinket diagnose av lungekreft?

Erstatningssaker - tykktarmskreft

Visste du at pasienter med kreft i tykktarmen fikk 60 millioner kroner i erstatning av NPE de siste fem årene?

1     2   3   4   >>