Hjertesykdommer

Koronar angiografi - medhold

En kvinne søkte erstatning etter røntgenundersøkelse  av kransårene rundt hjertet. Hun fikk en blødning fra blodåren ved innstikkstedet på armen. Dette gjorde at hun fikk konstante smerter i hånden og armen. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Koronar angiografi - avslag

En mann søkte erstatning for at han fikk en rift i pulsåren til hjertet i forbindelse med røntgenundersøkelse av blodårene rundt hjertet. Dette førte til akutt åpen hjerteoperasjon med reparasjon av åren. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Hjerteinfarkt – forsinket diagnose – medhold

En kvinne søkte om erstatning da hun mente at hennes symptomer på hjerteinfarkt ble feiltolket som muskelsmerter. Hun mente at riktig diagnose og behandling ble flere dager forsinket, og at dette førte til varig skade på hjertet og nedsatt livskvalitet. Vi vurderte saken og hun fikk medhold.

Hjerteinfarkt – forsinket diagnose – avslag

En mann søkte om erstatning fordi han mente at det alvorlige hjerteinfarktet hans ble forsinket diagnostisert og behandlet. Han mente at skaden på hjertet ville vært mindre med raskere utblokking. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Endokarditt – forsinket diagnose – medhold

En mann med betennelse i en hjerteklaff (endokarditt) fikk for sent riktig diagnose og behandling. Mannen søkte om erstatning da han mente at hvis fastlegen hadde tatt symptomene på alvor, hadde sykdommen blitt mindre alvorlig. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.