Øre-nese-hals

Bihulebetennelse - avslag

En mann søkte om erstatning fordi han mente at han ble forsinket behandlet for tette bihuler. Han mente at problemene med bihulene var årsaken til at han i lengre tid hadde hatt sterk hodepine. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Bihulebetennelse - medhold

En kvinne søkte erstatning for tap hun hadde hatt etter en operasjon i bihulene, hvor en bomullstampong ble glemt igjen etter operasjonen. Vi mente at det var feil at tampongen ikke ble fjernet, og kvinnen fikk medhold.

Fjerning av mandlene - avslag

En kvinne søkte om erstatning for vedvarende smerter i halsen etter at hun fikk fjernet mandlene. Hun mente det var gjort en feil under operasjonen. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Fjerning av mandlene - medhold

En mann søkte om erstatning etter at han fikk fjernet mandlene og gjort en ganeplastikk. Han fikk både puste- og svelgevansker etter behandlingen, og han mente at dette skyldtes feil ved behandlingen. Vi vurderte saken og mannen fikk medhold.