Pandemrix

Her har vi samlet alle artikler som handler om svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Ti år med erstatninger etter vaksine mot svineinfluensa

I 2019 er det ti år siden Norsk pasientskadeerstatning (NPE) påtok seg erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Siden da har NPE mottatt 801 søknader og utbetalt nærmere 350 millioner kroner i erstatning.

Vaksine mot svineinfluensa: NPE åpner gamle saker for ny vurdering

Ny kunnskap viser at voksne kan utvikle narkolepsi så sent som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidligere har vi lagt til grunn at voksne som utvikler narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptomer innen åtte måneder. 

Pandemrix og ME

Vi får fortsatt erstatningskrav fra pasienter som mener at de har fått ME (myalgisk encefalopati) etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Det er så langt ingen medisinske studier som viser en overhyppighet av ME-syke blant de som har fått vaksinen.

Svineinfluensavaksinen Pandemrix: Mange medhold og store utbetalinger

NPE (Norsk pasientskadeerstatning) fortsetter å behandle saker som gjelder svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til nå har 101 personer blitt tilkjent erstatning, og det er utbetalt totalt 174 millioner kroner. – Disse tallene viser hvor viktig det er at vi har en ordning som gir økonomisk kompensasjon når man har fått en sykdom eller skade etter...

Pandemrix: 135 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Pandemrix: NPE mottar fortsatt saker

Selv om det nå er over fire år siden vaksineringen mot svineinfluensa med vaksinen Pandemrix, mottar Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fortsatt saker fra pasienter som mener de har fått en skade etter vaksinen.

Pandemrix: Mange melde saker og store utbetalingar

I løpet av 2013 har talet melde saker som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix stige til 408. Totalt har 80 erstatningssøkjarar fått medhald i at dei har krav på erstatning, og det er utbetalt over 73 millionar kroner i erstatningar.

Pandemrix: 60 personar har fått erstatning

60 erstatningssøkjarar som har fått ein skade etter å ha vorte vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa, har til no fått medhald av NPE.

Pandemrix: Nye studier kan gi erstatning for flere voksne

Ny forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare barn og unge som tidligere studier har vist.

Over 50 medhold – også voksne med narkolepsi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter vaksineringen mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen.

Pandemrix: Forventer store utbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 225 saker og utbetalt over 10 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Oppdaterte tall for vaksinesaker

NPE har nå mottatt 94 erstatningskrav totalt etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Første medhold for narkolepsi etter svineinfluensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har denne uken sendt ut vedtak til tre barn som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.