Pandemrix

Her har vi samla alle artiklar som handlar om svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Ti år med erstatningar etter vaksine mot svineinfluensa

I 2019 er det ti år sidan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tok på seg erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Sidan då har NPE teke imot 801 søknader og utbetalt nærare 350 millionar kroner i erstatning.

Vaksine mot svineinfluensa: NPE opnar gamle saker for ny vurdering

Ny kunnskap viser at vaksne kan utvikle narkolepsi så seint som inntil to år etter å ha fått svineinfluensavaksinen Pandemrix. Tidlegare har vi lagt til grunn at vaksne som utviklar narkolepsi etter å ha blitt vaksinert, får symptom innan åtte månader.   

Pandemrix og ME

Vi får framleis erstatningskrav frå pasientar som meiner at dei har fått ME (myalgisk encefalopati) etter svineinfluensavaksinen Pandemrix. Det er så langt ingen medisinske studiar som viser ein større førekomst av ME-sjuke mellom dei som har fått vaksinen.

Svineinfluensavaksinen Pandemrix: Mange medhald og store utbetalingar

NPE held fram å behandle saker som gjeld svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til no har 101 personar blitt tilkjende erstatning, og det er utbetalt totalt 174 millionar kroner. – Desse talla viser kor viktig det er at vi har ei ordning som gir økonomisk kompensasjon når ein har fått ein sjukdom eller skade etter vaksineringa, seier avdelingsdirekt...

Pandemrix: 135 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Pandemrix: NPE mottar fortsatt saker

Selv om det nå er over fire år siden vaksineringen mot svineinfluensa med vaksinen Pandemrix, mottar Norsk pasientskadeerstatning (NPE) fortsatt saker fra pasienter som mener de har fått en skade etter vaksinen.

Pandemrix: Mange melde saker og store utbetalingar

I løpet av 2013 har talet melde saker som dreier seg om svineinfluensavaksinen Pandemrix stige til 408. Totalt har 80 erstatningssøkjarar fått medhald i at dei har krav på erstatning, og det er utbetalt over 73 millionar kroner i erstatningar.

Pandemrix: 60 personar har fått erstatning

60 erstatningssøkjarar som har fått ein skade etter å ha vorte vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa, har til no fått medhald av NPE.

Pandemrix: Nye studier kan gi erstatning for flere voksne

Ny forskning fra Sverige og Finland viser at også voksne kan være mer utsatt for å utvikle narkolepsi etter vaksinering med svineinfluensavaksinen Pandemrix, og ikke bare barn og unge som tidligere studier har vist.

Over 50 medhold – også voksne med narkolepsi

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har fastslått at over 50 personer har rett til erstatning etter vaksineringen mot svineinfluensa. Nå er det også gitt medhold til tre voksne som har fått narkolepsi etter vaksineringen.

Pandemrix: Forventer store utbetalinger

Norsk pasientskadeerstatning har mottatt 225 saker og utbetalt over 10 millioner kroner i erstatning i saker som dreier seg om skade etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Oppdaterte tall for vaksinesaker

NPE har nå mottatt 94 erstatningskrav totalt etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Første medhold for narkolepsi etter svineinfluensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har denne uken sendt ut vedtak til tre barn som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.