Medisinering og vaksinasjon

Blodfortynnande medisinering - medhald

Ein mann blei lagd inn på sjukehus med brot i lårhalsen og hofta ute av ledd etter ei trafikkulukke. Han blei liggjande nokre dagar og fekk blodpropp i ei lunge. Han søkte erstatning, då han meinte at han skulle hatt blodfortynnande medisinar. Vi vurderte saka og mannen fekk medhald.

Blodfortynnande medisinering - avslag

Ein mann søkte erstatning etter at han fekk hjerneinfarkt. Han meinte det kunne vore unngått om han hadde fått behandling med blodfortynnande middel etter at han hadde fått atrieflimmer nokre månader før. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Antibiotikabehandling – medhald

Ei kvinne utvikla skade på balansenerven som følgje av langvarig medisinering med antibiotikumet Gentamycin. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Antibiotikabehandling - avslag

Ei kvinne søkte erstatning då ho meinte at ho fekk for dårleg oppfølging og behandling av urinvegsinfeksjonar. Ho meinte at ho ikkje ville fått skade på blæra om ho hadde fått sterkare antibiotikakurar. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.

P-pillebruk - biverknad – medhald

Ei kvinne brukte p-pillen Microgynon. Ho utvikla hjerneslag fire år etter at ho starta med p-pillen. Ho søkte om erstatning. Vi vurderte saka og kvinna fekk medhald.

Antipsykotisk behandling - biverknad – avslag

Ein mann utvikla skjelving og blei stiv i kroppen etter behandling med legemidla Zyprexa og Trilafon. Han søkte om erstatning. Vi vurderte saka og mannen fekk ikkje medhald.

Blodtrykksmedisinering – avslag

Ein mann fekk ved ein feil for høge dosar blodtrykksmedisin. Han meinte at dette førte til skade på hjartet, og behov for pacemaker. Vi vurderte saka og han fekk ikkje medhald.

Vaksine mot svineinfluensa - biverknad - medhald

Ein gut blei vaksinert med Pandemrix mot svineinfluensa. Han utvikla søvnsjukdomen narkolepsi etter vaksinasjonen, og kravde erstatning. Vi vurderte saka og han fekk medhald.

Vaksine mot svineinfluensa - biverknad - avslag

Ei jente fekk vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Ho meinte at vaksinen førte til at ho utvikla søvnsjukdomen narkolepsi. Vi vurderte saka og jenta fekk ikkje medhald.