Eksempel på saker

Her kan du lese om typiske saker som har fått medhald eller avslag hos oss. Eksempla er henta frå ulike medisinske område. Vi har valt ut desse eksempelsakene for å vise kva som skal til for å få medhald, og for å forklare kvifor ein del saker endar med eit avslag.