Psykisk helsevern

ADHD - forsinket diagnose barn - avslag

En mann fikk diagnosen ADHD da han var i midten av tyveårene. Han mente at diagnosen burde vært stilt da han var barn. Han søkte om erstatning for å ha blitt forsinket i utdanningen og å ha tapt arbeidsinntekt.

ADHD – forsinket diagnose voksen - avslag

En mann søkte erstatning for å ha fått diagnosen ADHD for sent. Han fikk diagnosen da han var i slutten av førtiårene. Han mente han burde fått den mye tidligere og at det hadde gitt ham store problemer psykisk, fysisk og økonomisk å ikke ha fått diagnosen og ha fått behandling for ADHD.

ADHD - forsinket diagnose voksen - medhold

En mann fikk diagnosen ADHD i førtiårene. Han mente at diagnosen burde vært stilt da han var i 20-årene. Han beskrev at han hadde vært impulsiv og hadde dårlig konsentrasjon som barn. Han hadde også slitt med psykiske plager og rus i mange år, men behandlingen mot det virket dårlig. Vi har vurdert saken og mener han har rett til erstatning.

Bipolar liding - feil diagnose - avslag

Ei kvinne fekk diagnosen bipolar liding. Ho søkte erstatning for feil diagnose og fleire biverknader av feilmedisinering, som vektauke, tvangshandlingar og sjølvmordstankar. Vi vurderte saka og ho fikk avslag.

Bipolar liding - feil diagnose - medhald

Ei kvinne fekk diagnosen bipolar liding og blei medisinert for dette. Etter ti år blei diagnosen fjerna. Kvinna søkte erstatning for feil diagnose og for dei biverknadene ho fekk av feilmedisineringa. Vi vurderte saka og ho fekk medhald.

Sjølvmord i institusjon - medhald

Ei kvinne tok livet sitt under opphald på psykiatrisk avdeling. Dei etterlatne søkte om erstatning. Dei meinte at ho ikkje fekk tilstrekkeleg tilsyn ut frå den høge sjølvmordsrisikoen hennar.  Vi vurderte saka og dei etterlatne fekk medhald.

Sjølvmord under frivillig oppfølging - avslag

Ei kvinne tok livet sitt medan ho var under oppfølging av fastlege og psykiatrisk sjukepleiar. Dei etterlatne søkte om erstatning fordi dei meinte at kvinna ikkje ville teke livet sitt om ho hadde fått tettare oppfølging. Vi vurderte saka og dei...

Elektrosjokkbehandling - avslag

Ei kvinne fekk behandling med elektrosjokk, i tillegg til angstdempande medisinar. Kvinna søkte om erstatning for søvnvanskar og minnetap. Vi vurderte saka og ho fekk ikkje medhald.