Høve til å klage

Det er skilnad på kva høve du har til å klage på avgjerder som gjeld legemiddelskadar.

Skriv ut Bokmål | English | 14. desember 2020

Vi kan behandle erstatningskrav ved legemiddelskade både som ei pasientskadesak og ei legemiddelsak, sjå informasjon i boksen til høgre.

Pasientskadesaker 

Om saka di er behandla som ei pasientskadesak, kan du klage på vedtaket til Pasientskadenemnda (PSN). Helseklage er sekretariat for PSN og førebur saka.

Legemiddelsaker

Når NPE behandlar legemiddelsakene, utfører vi eit oppdrag for Norsk Legemiddelforsikring (NLF). Du har ikkje høve til å klage på avgjerda. Vil du gå vidare med saka, må du gå til rettssak.