Utrekning av erstatning til barn

Skriv ut Bokmål | English | 20. juni 2019

I orienteringa vil du finne informasjon om korleis vi reknar ut erstatninga, med bakgrunn i når skaden skjedde og kvat regelverk som gjeld.

Om skaden skjedde etter 01.03.2018 vil ny lovregel om inntektstapserstatning for barn gjelde. Barnet vil då få rekna ut meinerstatning på same måte som for vaksne.

Om skaden skjedde før 01.03.2018 vil tidlegare lovregel om standarderstatning for barn under 16 år gjelde.