Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

Kva dekkjer erstatninga?

Her finn du informasjon om kva vi dekkjer ved erstatning for pasientskade.

Slik reknar vi ut erstatninga di

Har du rett til erstatning, vil vi rekne ut storleiken på erstatninga etter skadeserstatningslova. 

Skjema

Informasjon om skjemaer som handler om beregning av erstatning.