Melde til NPE eller statsforvalteren?

Statsforvalteren vurderer om helsepersonell og virksomheter har brutt pliktene sine. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

Skriv ut Bokmål | English | 5. oktober 2023

Vi opplever at mange erstatningssøkere gir uttrykk for at de ikke ønsker at andre skal oppleve det som de selv har vært gjennom, og at NPE bør se til at legen eller andre ansvarlige får en reaksjon.

Det er statsforvalteren som vurderer om det har skjedd en feil. Hvis statsforvalteren mener at det som har skjedd er alvorlig nok, sender de saken videre til Statens helsetilsyn. Det er de som har ansvar for videre oppfølging.

Hvis statsforvalteren eller Statens helsetilsyn reagerer overfor helsepersonell eller virksomheter, gir det deg ikke automatisk rett til erstatning fra NPE. Dette er fordi du må ha fått en behandlingsskade som gir deg et økonomisk tap eller varig men, for å ha rett til erstatning. Sakene blir også vurdert etter forskjellig regelverk hos statsforvalteren og NPE.

Erstatning for pasientskade

Vi behandler erstatningssøknader fra pasienter som har fått en skade etter å ha blitt behandlet i helsetjenesten. Målet med pasientskadeordningen er at pasienter som opplever feilbehandling, ikke skal lide noe økonomisk tap som følge av dette.

Når vi utreder saken, ser saksbehandleren vår på om det har skjedd en svikt i behandlingen, og om dette har ført til et økonomisk tap for erstatningssøker.

Lære av feil

Vi sender alltid kopi av avgjørelsen vår til behandlingsstedet, blant annet som et innspill til det arbeidet behandlingsstedet driver for å bedre kvaliteten. Vi ønsker å bidra til at helsetjenesten skal lære av de feilene som skjer, men vi har ikke sanksjonsmyndighet overfor helsepersonell som er involvert i pasientskader.

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter

Hvis du ikke skal søke erstatning, men vil at noen skal vurdere om det er grunn til å kritisere helsepersonell eller virksomheter som har behandlet deg, må du kontakte statsforvalteren. De gir deg mer informasjon om hva du må gjøre.