Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du kan ha rett til erstatning.

Søknad om erstatning

Her kan du søkje erstatning for pasientskade og biverknad av legemiddel etter behandling i offentleg eller privat helseteneste.

Kva skal til for å få erstatning for ein pasientskade?

For at du skal få erstatning frå NPE, må tre vilkår vere oppfylte. Vi rår deg til å lese punkta nedanfor før du søkjer.

Søkje erstatning på vegner av pasienten - fullmakt

Normalt er det den som har fått ein pasientskade som søkjer erstatning. I nokre tilfelle ynskjer pasientane at andre søkjer for dei.

Melde til NPE eller statsforvalteren?

Statsforvalteren vurderer om helsepersonell og virksomheter har brutt pliktene sine. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.