Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

Artiklar

Her finn du artikkelsamlinga vår innan temaet pasienttryggleik.

Rapportar

Her finn du rapportane våre innan tema pasienttryggleik.

Studentoppgåver

Her har vi samla oppgåver og artiklar frå studentar.

Abstract

Her finner du abstracts, som har blitt presentert på faglige seminarer og møter.