Rapportar

Her finn du rapportane våre innan tema pasienttryggleik.

Helsepersonell varsla om fire av ti feilbehandlingar på sjukehus

5. juni 2023

Sjukehuspersonell let vere å melde frå om 61 prosent av feilbehandlingar i saker som førte til at pasienten fekk erstatning. Det viser ei ny NPE-undersøking om avvik og pasienttryggleik på sjukehusa.

Rapport: Samsvar mellom pasientskadesaker og saker meldt i avvikssystemer på sykehus 2018-2021

20. april 2023

NPE har gått gjennom sakene til 1216 sykehuspasienter som fikk erstatning for svikt i behandlingen i perioden 2018-2021. Vi spurte sykehusene om de hadde registrert disse sakene i sine avvikssystemer. Svaret var at helsepersonellet hadde meldt fra...

33 prosent av NPE-saker blir funne att i meldesystema til sjukehusa

22. oktober 2019

Ei undersøking gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funne att i meldesystema på sjukehusa.

Undersøking av samsvar mellom NPE-saker og saker i meldesystema til sjukehusa

21. januar 2020

I samarbeid med ei rekkje helseføretak har vi undersøkt kor stort samsvar det er mellom saker der pasienten har fått erstatning som følgje av svikt i behandlinga hjå NPE og saker som er melde i avvikssystema på sjukehusa.