Fysioterapeutar

Meir informasjon om tilskotsplikta for deg som er fysioterapeut. Her finn du svar på mange spørsmål vi får frå fysioterapeutar.

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2020

Jobbar du både privat og offentleg?

Her finn du meir informasjon.

Refusjon frå HELFO/NAV

Kva har dette å seie for verksemda di?

Tilskot eller driftstilskot?

Kva betyr omgrepa for deg som fysioterapeut?

Gruppetrening/treningsveiledning

Gruppetrening regnes normalt ikke som helsehjelp og faller utenfor pasientskadeloven.

Alternativ behandling

Her kan du lese meir om bruk av alternativ behandling for deg som fysioterapeut, og korleis det påverkar meldeplikta.

Veiledet praksis/turnus

Her finner du informasjon om meldeplikt ved veiledet praksis.