Informasjon for profesjonsgrupper

Her finn du informasjon om tilskotsordninga som er spesielt knytt til profesjonsgruppene tannlegar og legar. Den generelle informasjonen om tilskotsordninga som du finn i menypunkta over, gjeld elles òg for tannlegane og legane.

Fysioterapeutar

Meir informasjon om tilskotsplikta for deg som er fysioterapeut. Her finn du svar på mange spørsmål vi får frå fysioterapeutar.

Legar

Her finn du informasjon knytt til legepraksis.

Tannlegar

Informasjon knytt til tannlegepraksis.