Kollektivavtalar

NPE har inngått kollektivavtalar med fleire foreiningar. Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva foreiningar som har ein slik kollektivavtale.

Informasjon om kollektivavtalar

Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva ein slik avtale inneber.

Inngåtte kollektivavtaler

Her finner du oversikt over hvilke foreninger som har inngått kollektivavtale med NPE. Hvis du er omfattet av en kollektivavtale og har spørsmål til innmelding, ber vi deg kontakte foreningen din.

Norges Idrettsforbund - særavtale

Norges idrettsforbund (NIF) har inngått ein avtale med NPE, som skal dekkje den samla tilskotsplikta for norsk idrett. Her kan du lese meir om denne avtalen.