Kollektivavtaler

NPE har inngått kollektivavtaler med flere foreninger. Her kan du lese mer om hva en kollektivavtale er, og hvilke foreninger som har en slik kollektivavtale.

Informasjon om kollektivavtaler

Her kan du lese mer om hva en kollektivavtale er, og hva en slik avtale innebærer.

Inngåtte kollektivavtaler

Her finner du oversikt over hvilke foreninger som har inngått kollektivavtale med NPE. Hvis du er omfattet av en kollektivavtale og har spørsmål til innmelding, ber vi deg kontakte foreningen din.

Norges Idrettsforbund - særavtale

Norges idrettsforbund (NIF) har inngått en avtale med NPE, som skal dekke norsk idretts samlede tilskuddsplikt. Her kan du lese mer om denne avtalen.