Hva skal du betale?

Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal registrere ulike typer årsverk. Her finner du eksempler på innmelding som kan hjelpe deg.

Skriv ut Bokmål | English | 21. mai 2024

Hva er et årsverk?

Årsverk er en betegnelse på det arbeid en arbeidstaker kan utføre i løpet av et helt arbeidsår. Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. I Norge, hvor mange arbeidstakere har tariffestet 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, vil et årsverk utgjøre ca. 1700 timer. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året.

Arbeidstid

Ved beregning av årsverk tas det utgangspunkt i arbeidstiden, og i arbeidstiden inngår:

  • konsultasjon
  • for- og etterarbeid
  • administrasjon