Hjerteinfarkt – forsinket diagnose – avslag

En mann søkte om erstatning fordi han mente at det alvorlige hjerteinfarktet hans ble forsinket diagnostisert og behandlet. Han mente at skaden på hjertet ville vært mindre med raskere utblokking. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 23. september 2020

Mannen tok kontakt med legen da han hadde vondt i høyre skulder og arm. Han fikk muskelavslappende medisin. Noen dager etter ble han plutselig mye dårligere, og ambulanse ble tilkalt hjemme. EKG tatt på stedet viste at han hadde et stort hjerteinfarkt. Legen ønsket å fly mannen direkte til sykehus med kompetanse til å gjøre utblokking, men været var for dårlig, slik at han ble brakt til nærmeste sykehus.

Fordi mannen fikk hjertestans to ganger og måtte få blodfortynnende behandling, tok det en times tid før han ble sendt videre til utblokking på et annet sykehus. Også her tok det over en time før han fikk behandling.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i allmennmedisin og en sakkyndig spesialist i hjertesykdommer vurderte saken.

Det var ikke grunnlag for å si at de symptomene mannen hadde da han først henvendte seg til legen, hadde noe med hjertesykdommen å gjøre. Akuttbehandlingen mannen fikk i forbindelse med hjerteinfarktet var i tråd med god medisinsk praksis.

Da han, på grunn av dårlig flyvær, ikke kunne sendes direkte til et større sykehus med kompetanse på behandling med utblokking, var det riktig å sende han med ambulanse til lokalsykehuset for akuttbehandling. Fordi mannen fikk hjertestans, måtte tilstanden stabiliseres, slik at han tålte videre transport.

Vi mente at regionsykehuset brukte unødvendig lang tid fra mannen kom inn på sykehuset til han fikk behandling. For å oppnå best mulig resultat, bør slik behandling gis innen to timer etter at hjerteinfarkt er diagnostisert. Denne tidsrammen var allerede utløpt da mannen kom inn, uten at dette skyldtes sykehusenes håndtering. Tidsbruken var nødvendig ut fra den tilstanden mannen hadde. De skadene og plagene mannen fikk skyldes ikke behandlingen, men hjerteinfarktet og den bakenforliggende hjertesykdommen hans.

Mannen har ikke rett til erstatning.