Koronar angiografi - avslag

En mann søkte erstatning for at han fikk en rift i pulsåren til hjertet i forbindelse med røntgenundersøkelse av blodårene rundt hjertet. Dette førte til akutt åpen hjerteoperasjon med reparasjon av åren. Vi vurderte saken og mannen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. januar 2018

Mannen hadde en tid hatt økende smerter i brystet. Ved undersøkelse på sykehuset mistenkte legene at han hadde hatt et akutt, mindre infarkt. Det ble derfor gjort en røntgenundersøkelse av årene utenpå hjertet (koronar angiografi). Undersøkelsen viste at en av kransårene var tett. Ellers var det stort sett normale forhold.

Ved innsprøyting av kontrastvæske i en av kransårene ble det en større rift i pulsåren som kommer nedenfra til hjertet. Skaden var så stor at mannen måtte opereres med åpning gjennom brystbeinet. Kirurgen fjernet den skadde blodåren og sydde inn en kunstig åre. I tillegg ble det laget en bypass forbi det tette området man hadde funnet i en blodåre.

Etter inngrepet hadde mannen smerter i brystbeinet, og han trengte opptrening.

Hadde ikke riften oppstått, ville man sannsynligvis kunnet åpne den tette blodåren i samme operasjon.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i karkirurgi vurderte saken.

Vi mente at det var godt grunnlag for å gjøre koronar angiografi, fordi det var mistanke om at mannen hadde en tett blodåre utenpå hjertet. Undersøkelsen ble også gjort etter god medisinsk praksis. Likevel kom det til en rift i en sentral blodåre da man sprøytet inn kontrastvæske.

Som følge av denne skaden måtte mannen opereres med åpning av brystkassen. Skaden ble reparert samtidig som man la en bypass forbi det tette området. Vi mente at operasjonen og oppfølgingen etterpå var etter god medisinsk praksis.

At det oppstår rifter i blodårene på grunn av instrumentene man fører inn, er en godt kjent komplikasjonsrisiko ved denne behandlingen. Både skaden i blodåren og mannens grunnlidelse ble behandlet med god effekt. Vi mente at de plagene mannen fikk etter behandlingen, måtte ses opp mot at han ble behandlet for en sykdom som ubehandlet kunne ha ført til et nytt hjerteinfarkt.

Mannen har ikke rett til erstatning.