Koronar angiografi - medhold

En kvinne søkte erstatning etter røntgenundersøkelse  av kransårene rundt hjertet. Hun fikk en blødning fra blodåren ved innstikkstedet på armen. Dette gjorde at hun fikk konstante smerter i hånden og armen. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 9. januar 2018

Kvinnen ble henvist til røntgenundersøkelse av hjertekransårene (koronar angiografi) på grunn av økende symptomer på hjertesvikt. Fra før brukte hun blodfortynnende medisiner. Undersøkelsen viste normale kransårer.

Dagen etter undersøkelsen kontaktet kvinnen sykehuset fordi hun hadde fått hevelse og smerter rundt innstikkstedet og ned i hånden. Ultralydundersøkelse av åren på armen viste at det var oppstått en utposing, slik at det var kommet blod utenfor åren. Dette førte til avstengt blodstrøm til hånden og trykk på nerver. Kvinnen ble derfor operert. Blodåren ble reparert og blodansamlingen fjernet.

Hevelsen gikk etter hvert ned, men hun hadde vedvarende smerter i armen og hånden.

Vurderingen vår
En sakkyndig spesialist i hjertesykdommer vurderte saken.

Vi mente at angiografiundersøkelsen ikke var utført etter god medisinsk praksis. Kvinnen gikk på blodfortynnende medisiner. Hennes vanlige medisin skulle vært tatt bort ett døgn før undersøkelsen for å minke risikoen for blødninger.

Denne rutinen ble ikke fulgt, og i tillegg ga man en annen type blodfortynnende medisin. Det er praksis at dette midlet gis hvis det viser seg at man må åpne tette blodårer under undersøkelsen. Det var ikke tilfellet her.

Kvinnen fikk mest sannsynlig blødningen på grunn av svikt i disse rutinene, slik at hun fikk for mye blodfortynnende. Blødningen ga varig skade i armen og hånden.

Kvinnen har rett til erstatning.