Instrumentbrudd ved rotfylling – avslag

En mann i 30 årene søkte erstatning for instrumentbrudd etter rotfylling av en tann. Han mente ekstrautgiftene han hadde til å få dette fjernet hos en spesialist måtte dekkes av tannlegen eller NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. mai 2024

Mannen var til årlig undersøkelse hos tannlege i 2022. Det ble da funnet hull i en tolvårsjeksel med betennelse ned i rota. Det ble derfor startet opp rotfyllingsbehandling. Under utrensing av den ene rotkanalen knakk en liten instrumentbit av og ble liggende nede i rotkanalen.

Tannlegen hadde ikke mikroskop eller annet egnet utstyr til å fjerne instrumentbiten. Pasienten ønsket å få biten fjernet og ble henvist til en rotfyllingsspesialist, for å få fjernet instrumentbiten og å fullføre rotbehandlingen. Dette ble vellykket gjort noen uker senere, og pasienten har ikke hatt noen plager fra tanna.

Vår vurdering

En sakkyndig tannlege vurderte saken.

Ettersom det var betennelse inne i tanna, var det godt grunnlag for rotbehandlingen. Dessverre oppsto det et instrumentbrudd under utrensing av den ene rotkanalen. Dette er en kjent og relativt vanlig komplikasjon til rotbehandling og kan oppstå selv når behandlingen utføres korrekt, som i dette tilfellet.

Pasienten ble informert om skaden og muligheten for å bli henvist til en spesialist for å fjerne instrumentbiten og fullføre behandlingen. Han kunne også velge å la kanalen med instrumentbiten stå, og rotfylle de øvrige kanalene hos innklaget tannlege. Pasienten ønsket henvisning til spesialist, som fjernet instrumentbiten og fullførte rotbehandlingen med vellykket resultat.

Vi kom fram til at behandlingen og oppfølgingen hadde vært i tråd med god medisinsk praksis. Komplikasjonen med instrumentbrudd er en kjent risiko ved inngrepet som han må akseptere.

Mannen har ikke rett til erstatning.