Tanntrekking – nerveskade – avslag

En kvinne fikk fjernet en visdomstann. Hun fikk en nerveskade som gjorde henne følelsesløs i halve ansiktet. Hun søkte om erstatning for dette. Vi vurderte saken og hun fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. januar 2018

Kvinnen hadde i en lengre periode vært plaget med en visdomstann. Tanna var kommet delvis frem. Hun hadde sannsynligvis hull i tanna, og hun fikk betennelser i tannkjøttet rundt tanna. Plagene hennes økte, og hun ble derfor henvist til å få fjernet tanna kirurgisk.

Under inngrepet oppsto det en skade på en nerve, som medførte at kvinnen mistet følelsen i underleppen, haken, deler av kinnet og tunga på høyre side. Hun ble fulgt opp med flere kontroller, og hun fikk informasjon om muligheten for laserbehandling dersom hun var følelsesløs i ansiktet utover ett år.

Vurderingen vår
Saken er vurdert av sakkyndig spesialist i kjevekirurgi.

Vi konkluderte med at det mest sannsynlig var sammenheng mellom inngrepet og skade på nerver i området. Nerveskaden førte til at kvinnen mistet følelsen i deler av kjeven og munnen. Det var gode grunner for å gjøre inngrepet, som ble utført etter god medisinsk praksis.

Det er ikke uvanlig at det oppstår skade på nærliggende nerver når man fjerner en visdomstann i underkjeven, når den bare delvis har kommet frem. I dette tilfellet viste røntgenbilder at tanna lå dypt og nær nervekanalen. En skade på nerver kan da lett skje, selv om inngrepet er riktig utført. Skaden er som oftest forbigående, og nervene får vanligvis tilbake normal funksjon i løpet av to til seks måneder. I dette tilfellet ble skaden sannsynligvis permanent.

Kvinnen fikk god oppfølging etter nerveskaden. Selv om skaden ble permanent, var komplikasjonen en kjent risiko ved inngrepet som vi mente at kvinnen måtte akseptere.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.