Rotfylling – medhold

En kvinne fikk rotfylt en jeksel. Etter knappe to år måtte rotfyllingen gjøres om igjen hos en annen tannlege. Vi mente at den første rotfyllingen ikke var gjort riktig, og at det var grunnen til at den måtte gjøres om igjen etter så pass kort tid. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. januar 2018

Kvinnen gikk til tannlegen fordi hun hadde vondt i en jeksel. Nærmere undersøkelse viste at   tanna var betent, og tannlegen mente at det var nødvendig å rotfylle den. Etter rotfyllingen var det fortsatt ubehag og verk i tanna. Kvinnen gikk etter hvert til en annen tannlege som fant at det var en kraftig betennelse rundt tannrota. Tannlegen startet opp behandling med antibiotika. Da betennelsen hadde roet seg, ble tanna rotfylt på nytt, med vellykket resultat.

Vurderingen vår
En sakkyndig allmenntannlege vurderte saken.

Vi mente at det var grunnlag for første rotfylling. Imidlertid dokumenterte ikke tannlegen at han fulgte de vanlige rutinene for rotfylling. Blant annet gikk det ikke frem om han brukte Kofferdam, hvilke antibakterielle midler han brukte, eller hvilke lengder og dimensjoner det var på instrumentene han brukte i forbindelse med utrensingen av tanna. Det var også en rotkanal som ikke var fylt.

Vi kom derfor frem til at det var en svikt i behandlingen ved den første rotfyllingen, og at dette var den sannsynlige årsaken til at kvinnen fikk betennelse i tanna. Rotfyllingen måtte gjøres om igjen, med ekstrautgifter for kvinnen. Det oppsto ingen varig skade på tanna.

Kvinnen har rett til erstatning.