Behandling av karies – avslag

En kvinne søkte om erstatning fordi hun hadde fått mangelfull tannbehandling hos tannlegen sin. Hun mente at dette førte til at hun måtte ha mer omfattende behandling på grunn av hull i tennene (karies) som ikke var oppdaget. Vi vurderte saken og kvinnen fikk ikke medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. januar 2018

Kvinnen hadde vært til jevnlige kontroller hos tannlegen sin i flere år. På grunn av store fyllinger og hull, fikk hun satt kroner på flere tenner. Den ene tanna ble også rotfylt. En av tennene med krone, behandlet tannlegen flere ganger med vanlig fylling fordi det var karies under krona.

Da kvinnen byttet tannlege, fant han hull i flere av jekslene som fra før var behandlet med krone. Dels måtte de innsatte kronene byttes, og dels måtte flere tenner behandles med nye fyllinger. En tann måtte også rotfylles, da det var oppstått betennelse i tanna. Kvinnen mente at dersom disse hullene var blitt oppdaget før, ville hun sluppet så omfattende behandling i flere tenner, og hun kunne spart store utgifter.

Vurderingen vår
En sakkyndig allmenntannlege vurderte saken.

Vi mente at tannbehandlingen og diagnostiseringen over en tiårs periode var i tråd med god praksis for tannbehandling. Tannlegen fant at kvinnen hadde hull i flere tenner i løpet av denne perioden.

Når det gjaldt de to tennene der hullene ikke var oppdaget, mente vi at kvinnens tidligere tannlege ikke hadde noen grunn til å stille diagnose, da hullene i tennene ikke var synlig på røntgenbilder i de to årene før. Hull som oppstår under porselenkroner, kan være vanskelig å se når de er i et tidlig stadium. At det etter noen år oppstår hull i tennene under kronekantene, er normalt. Det er også en vanlig komplikasjon at det blir betennelse i en tann med krone.

Kvinnen har ikke rett til erstatning.