Behandling av karies – medhold

En kvinne søkte om erstatning fordi hun mente at tannlegen hadde oversett at hun hadde hull i to tenner (karies). Hun mente at dette førte til en mer omfattende behandling av tennene, enn om diagnosen hadde blitt stilt ett til to år før. Vi vurderte saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 4. januar 2018

Kvinnen gikk til behandling hos tannlegen sin. Han tok røntgenbilder og renset tennene årlig. Hun byttet tannlege. Den nye tannlegen oppdaget at røntgenbildene som ble tatt ett og to år før, viste at kvinnen hadde hull (karies) i to jeksler i overmunnen, som ikke var behandlet.

Tannlegen prøvde å reparere tennene med å bytte ut fyllingene, men det viste seg at den ene tanna var så skadet at den måtte rotfylles og settes krone på. Den nye tannlegen mente at om hullene hadde blitt diagnostisert og behandlet da bildene ble tatt, ville behandlingsomfanget vært mindre på denne tanna, og kvinnen hadde sluppet å få krone og rotfylling.

Vurderingen vår
En sakkyndig allmenntannlege vurderte saken.

Vi mente at det var sammenheng mellom den manglende diagnosen og behandlingen av hullene i de to jekslene. Det var ikke i tråd med alminnelig praksis, når tannlegen overså at det var hull i disse tennene. Ubehandlet fikk tannråten utvikle seg så mye at det ble umulig å reparere den ene tanna med vanlig fylling. På grunn av at tanna måtte rekonstrueres med rotfylling og krone, har også levetiden for tanna blitt mer usikker. For den andre tanna innebar den forsinkede diagnosen bare at den ble reparert ett år senere enn nødvendig.

Kvinnen har rett til erstatning.