Marginal periodontitt – medhold

En kvinne byttet tannlege. Den nye tannlegen fant omfattende skader på flere tenner og betennelse i tannkjøttet. Kvinnen søkte om erstatning da hun mente at den tidligere tannlegen kunne diagnostisert og behandlet skadene før. Vi vurdere saken og kvinnen fikk medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 3. januar 2018

Kvinnen gikk til regelmessig oppfølging hos tannlegen sin gjennom en tiårs periode. Han tok også røntgenbilder som viste at hun hadde tannråte og tannkjøttbetennelser. Da kvinnen etter noen år byttet tannlege, tok den nye tannlegen nye røntgenbilder som viste at hun hadde betennelse i tannkjøttet og store områder der tannrøttene var råtne. Dette var også synlig på røntgenbildene den tidligere tannlegen hadde tatt.

Dette førte til at den nye tannlegen måtte sette i gang en omfattende behandling av tennene. Han måtte trekke flere tenner i underkjeven og erstatte dem med delprotese.

Vurderingen vår
En sakkyndig allmenntannlege vurderte saken.

Vi mente at behandlingen kvinnen fikk hos tannlegen sin gjennom en tiårs periode ikke var i tråd med alminnelig praksis. Det var sammenheng mellom den mangelfulle behandlingen og skaden på tennene som den nye tannlegen fant på røntgenbildene da han overtok behandlingen.

Journalen fra den tidligere tannlegen var svært mangelfull, og det var vanskelig å vurdere hva han hadde gjort. De røntgenbildene som tannlegen hadde tatt seks år før, viste allerede da at kvinnen hadde kronisk marginal periodontitt. Festet for tennene i området var ødelagt. Dessuten var det store råteskader på flere tenner, som tannlegen ikke hadde behandlet. Diagnose og behandling var derfor forsinket med flere år. Hadde kvinnen fått riktig behandling på det tidspunktet, ville mest sannsynlig mange av tennene vært reddet.

Kvinnen har rett til erstatning.