Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordninger som gjelder for personer som får en skade etter å ha deltatt i legemiddelforsøk.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Når du deltar i legemiddelforsøk, er det vanlig å lure på hva slags forsikring som gjelder dersom du skulle være uheldig å få en skade.

To erstatningsordninger

Det er ingen vanlig forsikring som gjelder, men i stedet er det to erstatningsordninger som kan være aktuelle. NPE har ansvaret for begge ordningene og saksutredningen er gratis:

  • legemiddelforsikringsordningen
  • pasientskadeordningen

Legemiddelforsikringen dekker skader forårsaket av forsøket, f.eks. bivirkninger av selve legemidlet, prosedyrer knyttet til forsøket, eller annen behandling i den forbindelse.

Pasientskadeordningen dekker pasientskader som er voldt under medisinsk forsøksvirksomhet og der det har skjedd en behandlingssvikt.

Ordningene kan av og til overlappe hverandre og det er ikke alltid lett å vite hvor saken hører hjemme. Dette vil vi hjelpe deg med.

Valg av søknadsskjema

Hvis du er usikker på hvilket søknadsskjema du skal fylle ut, er det best for deg om du velger søknadsskjema - pasientskade eller at du ringer oss for veiledning. Vi vil sørge for en riktig utredning av saken, og at de som har ansvaret for forsøket blir involvert.

Syke personer som deltar i forsøk

Både friske personer og syke pasienter deltar i forsøk med legemidler. Ofte vil rekrutteringen foregå gjennom at du allerede er i kontakt med helsevesenet fordi du er syk. I slike tilfeller vil legemiddelforsøket normalt være en del av en pågående behandling. Hvis det er tilfelle, og du får en bivirkningsskade som du også kunne ha fått ved vanlig behandling, er det ikke sikkert at du har rett til erstatning. Det vil bero på en helhetsvurdering av flere forhold. Ifølge loven skal det blant annet legges vekt på hvor viktig behandlingen var for deg, om du hadde egeninteresse av å delta i forsøket, og om legemiddelet hadde positiv effekt.

Hvis du for eksempel har en alvorlig kreftsykdom og får behandling gjennom å deltak i et forsøk og du blir kreftfri, vil du normalt måtte tåle bivirkningsskader som er kjente og som du også kunne ha fått gjennom vanlig behandling.

Friske personer som deltar i forsøk

Dersom du på forhånd er frisk og deltar i et forsøk uten egeninteresse av legemiddelbehandlingen, vil du normalt ha rett til erstatning for bivirkningsskader. Har du for eksempel fått et ubehagelig utslett som gir deg utgifter til salve osv. vil dette kunne erstattes.

Statistisk sett er det heldigvis liten tilleggsrisiko forbundet med å delta i forsøk, sammenlignet med det å motta ordinær legemiddelbehandling.Hvis saken din faller inn under legemiddelforsikringsordningen, kan du få erstattet et økonomisk tap fra første krone. Hører den derimot hjemme under pasientskadeordningen er det et vilkår for erstatning at du har hatt et tap på minst 10 000 kroner, eller har fått et varig men på minst 15 prosent.