Legemiddelskade

Her finner du informasjon om legemiddelskader og hvordan du går fram for å søke erstatning.

Søknadsskjema

Du kan søke erstatning for bivirkninger av legemiddel. Du kan eventuelt i tillegg søke erstatning for svikt i behandlingen. Søknadsskjema finner du her.

Om legemiddelskader

NPE behandler alle erstatningskrav som gjelder skader ved legemiddelbruk.

Hva skal til for å få erstatning for en legemiddelskade?

Her finner du informasjon om hvilke vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett på erstatning for bivirkningsskader.

Legemiddelforsøk

Det er to erstatningsordninger som gjelder for personer som får en skade etter å ha deltatt i legemiddelforsøk.

Saksbehandling

Når vi mottar søknadsskjema fra deg, vil vi starte utredning og innhente all nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og få mulighet til å kommentere underveis.

Klagemulighet

Det er forskjell på hvilken mulighet du har til å klage på avgjørelser som gjelder legemiddelskader.

Fullmakt legemiddelskade

Dersom en erstatningssøker ønsker at en annen skal representere ham, trenger vi en fullmakt som bekrefter dette. Den som har fått fullmakten kan da skrive under søknadsskjemaet.