Om legemiddelskader

NPE behandler alle erstatningskrav som gjelder skader ved legemiddelbruk.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Det er ikke alltid lett å vite om du har fått en legemiddelskade eller en pasientskade. Noen ganger vil dette først bli klart når vi vurderer saken.

Du kan søke erstatning for bivirkninger av legemiddel, det kalles legemiddelskade. Du kan også søke erstatning for svikt i behandlingen, dette kalles pasientskade.

Legemiddelskade

Litt forenklet kan man si at legemiddelskader er skader som skyldes innholdet i et legemiddel. Du kan for eksempel få alvorlige skader som leversvikt, nyresvikt eller andre bivirkninger.

Hvis skaden skyldes bruk av medisiner som du selv har kjøpt i butikken eller reseptfritt på apotek, vil vi alltid vurdere skaden som en ren legemiddelskade, ikke som en pasientskade. Erstatningskravet vil da bli behandlet etter særskilte regler om legemiddelansvaret i produktansvarsloven.

Pasientskade

En pasientskade derimot, skjer som regel på grunn av en behandlingssvikt hos helsepersonell. Du kan for eksempel få feil medisiner eller feil dose fra legen din, og du får en skade på grunn av det.

Hvem er ansvarlig og betaler erstatning for legemiddelskader?

NPE behandler alle erstatningskrav ved legemiddelskade. Vi beregner også erstatningsbeløpet til de erstatningssøkerne som får medhold i sitt krav. Dette gjør vi på oppdrag for Norsk Legemiddelforsikring (NLF), et privat selskap som er ansvarlig for å erstatte legemiddelskader.