Saksbehandling

Når vi mottar søknadsskjema fra deg, vil vi starte utredning og innhente all nødvendig dokumentasjon i saken. Du vil bli fortløpende informert og få mulighet til å kommentere underveis.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. desember 2020

Hva kan jeg bidra med?

  • fylle ut søknadsskjemaet så riktig som mulig
  • gi oss eventuelle nye opplysninger om din situasjon underveis i saksbehandlingen
  • overholde de svarfristene vi setter
  • kontakte oss dersom du lurer på noe

Koster det noe å kreve erstatning?

Nei, det er gratis.

Trenger jeg advokat?

I utgangspunktet trenger du ikke advokat for å søke erstatning. Vi vil innhente alle relevante opplysninger, og sørge for at saken blir tilstrekkelig utredet.

Hvis du har rett til erstatning, vil du få dekket utgifter til advokathjelp i rimelig omfang, for å beregne erstatningen.

Hvem vurderer de medisinske problemstillingene i saken min?

Vi innhenter sakkyndig erklæring fra spesialister utenfor NPE. Hvilken løsning vi velger, er avhengig av sakens kompleksitet og om våre interne sakkyndige har riktig kompetanse i forhold til saken som skal vurderes.

Saksbehandlingsregler

I henhold til produktansvarsloven § 3-10 gjelder forsikringsavtaleloven. I tillegg følger vi forvaltningslovens alminnelige regler om saksbehandling.