Fullmakt legemiddelskade

Dersom en erstatningssøker ønsker at en annen skal representere ham, trenger vi en fullmakt som bekrefter dette. Den som har fått fullmakten kan da skrive under søknadsskjemaet.

Skriv ut Nynorsk | English | 14. desember 2020

Erstatningssøkeren må skrive under en fullmakt som gir en annen person rett til å føre saken hos oss. Dette kan for eksempel være familie eller nære venner. Fullmektigen kan da skrive under på søknadsskjemaet.

I tillegg til fullmakten må vi ha kopi av gyldig legitimasjon fra erstatningssøkeren; som pass, førerkort eller bankkort med fødselsnummer. Dette er for å sikre at det er erstatningssøker som har skrevet under fullmakten.