Behandling i utlandet

Hvis nordmenn på reise i utlandet får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan de ikke søke om erstatning fra NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Hvis behandlingen blir utført i et av de nordiske landene, kan pasienten søke om erstatning gjennom erstatningsordningen i det aktuelle landet.

Unntak

Pasientskadeloven dekker bare utenlandske sykehus og leger hvis det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet om kjøp av tjenester. Et eksempel er når pasienter blir sendt til utlandet som et resultat av ventelistegaranti. Det samme er tilfelle hvis behandlingen i utlandet er dekket gjennom regionalt helseforetak og begrunnet med manglende kompetanse i Norge.

Hvordan går jeg fram?

Vi behandler saken hvis den faller innenfor ordningen. Vi kan også gi deg veiledning om hvordan du skal gå fram hvis behandlingen er utført i et av de nordiske landene. Hvis behandlingen var utført i et annet land, må du selv kontakte stedet du fikk behandlingen.

Når nordmenn på eget initiativ drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, er de altså ikke dekket av NPE-ordningen.