Kan jeg søke erstatning for skaden min?

Ved å svare på noen enkle spørsmål her, kan du få en pekepinn på om du kan ha rett til erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 8. februar 2022

Når du gjennomfører denne sjekken, vil du se om du oppfyller hovedvilkårene for å få erstatning. 

Vær klar over at sjekken ikke passer dersom du mener du har fått en skade som følge av en vaksine. Du kan lese mer om vilkårene for erstatning ved vaksineskade her.

Vær også oppmerksom på at sjekken ikke er en behandling av saken din eller et endelig svar. Det kan vi først gi deg hvis du søker om erstatning og vi har alle opplysningene vi trenger for å gjøre en konkret vurdering av saken din.

Det tar rundt 2-5 minutter å gjennomføre sjekken.

Har du spørsmål om du har rett til erstatning, må du gjerne kontakte oss på telefon 22 99 45 00.

Her finner du mer informasjon om de vilkårene som må være oppfylt, for at du skal ha rett til erstatning.