Kommunikasjon med pasienten

Hvordan snakker du med pasienten om erstatning ved en pasientskade? 

Skriv ut Nynorsk | English | 6. januar 2021

Stikkordet i alle sammenhenger rundt pasientskader er åpenhet. Du bør sette av god tid til en samtale med pasienten og/eller pårørende. 

Vi har satt opp fem enkle punkter som en veileder for helsepersonell som skal snakke med pasienter om erstatning ved en pasientskade:

1. Snakk med pasienten og fortell om muligheten til å søke erstatning hos NPE.

2. Fortell om muligheten til å sjekke selv om det er grunnlag for å sende en søknad om erstatning: Kan jeg søke erstatning for skaden min?

3. Overlat vurderingen av erstatningsspørsmålet til oss, slik at du ikke skaper feil forventninger om erstatning.

4. Gi pasienten brosjyre med kontaktinformasjon til oss. Du finner lenke til brosjyren nederst på siden.

5. Pasienten må selv sende inn søknad om erstatning. Behandlingsstedet kan ikke sende søknaden til NPE.

Informasjonsplikt

Når pasienten har fått en skade eller en alvorlig komplikasjon har helsepersonell en lovpålagt plikt til å fortelle om NPE og muligheten for å søke om erstatning.

Du finner mer informasjon hos:

Mer informasjon